Arkivvisning

På en arkivvisning tar vi med gruppen på en rundtur i arkivet. Vi pratar om bevarande och visar olika typer av primärkällor från länet, som till exempel skrivna dokument, foton, affischer, fanor och standar. Vi visar och diskuterar hur källor kan tolkas och användas.

Visningen är speciellt lämplig för den som inte har varit på ett arkiv.

Tid: 45-60 minuter
Max 25 deltagare/grupp

Kombinera gärna visningen med att använda våra digitaliserade källor från länets alla kommuner direkt i klassrummet. De finns på För skolan på nätet.

För grupper med längre restid erbjuder vi ett anpassat upplägg. Mer information finns på Forskardag för elever.