Årsmöte 

Arkiv Gävleborg håller årsmöte torsdag 23 april.
Plats: Arkivets lokaler på Fältskärsleden 10 i Gävle.
Tid: 13.00 

Årsmöte ska enligt stadgarna hållas före april månads utgång. För att minimera risken för spridning av coronavirus har styrelsen beslutat att årsmötet ska hållas kort. Ombud ombeds av samma anledning att inte ta med medföljande och att i första hand utse ombud som inte tillhör riskgrupperna. Det blir inget fika och ingen extra programpunkt utöver dagordningen. Ombud kan representera flera medlemsorganisationer, ta då med fullmakt. 

Senast 17 april vill vi ha anmälan från dig som är ombud. Uppge namn, telefon och vilken medlemsorganisation du representerar samt om du har fullmakt att representera ytterligare någon. 

E-posta till arkivet@arkivgavleborg.se eller ring 026 - 10 88 70.  Brev via post skickas till Arkiv Gävleborg, Fältskärsleden 10, 802 80 Gävle. 

Handlingar till årsmötet finns i senaste numret av medlemstidningen ArkivXet som har skickats ut till alla medlemsorganisationer. Det går även att ladda ner här

Arkivet ligger på Fältskärsleden 10 på Brynäs i Gävle, några minuters promenad från centralstationen.  Avgiftsbelagda P-platser finns i närheten. 

Välkommen!