Årsmöte via e-post - handlingar finns här

Arkiv Gävleborgs årsmöte hålls 15 juni och det sker i år via e-post.

Årsmötet ska enligt stadgarna hållas före april månads utgång, men Folkhälsomyndigheten har uppmanat föreningar och företag att avvakta med stämmor och årsmöten på grund av coronapandemin. Arkivets styrelse har nu beslutat att årsmötet får klaras av via e-post eftersom det inte inom överskådlig tid går att hålla ett vanligt årsmöte. 

Ny kallelse skickas ut till alla medlemmar. Där framgår hur mötet kommer att gå till.

Handlingar till mötet finns att ladda ner här i PDF-format:
Dagordning
Verksamhetsberättelse med bokslut 
Verksamhetsplan och budget 2020
Revisionsberättelse
Förslag till val 

ArkivXet nr 1/2020 skickades tidigare i vår ut med post. Verksamhetsberättelse, årsbokslut samt verksamhetsplan och budget för 2020 återfinns även där. 

Styrelsen vill ha svar via e-post till arkivet@arkivgavleborg.se från medlemmarna senast 8 juni, den hanterar sedan inkomna synpunkter och förslag. 

För frågor eller synpunkter kontakta oss på e-post eller telefon. 
E-postadress: arkivet@arkivgavleborg.se och telefon 026 - 10 88 70.