Arkivkurs för hembygdsföreningar

I höst ordnar vi en arkivkurs speciellt anpassad för länets hembygdsföreningar. Kursen ges i samarbete med Gästrike Hälsinge Hembygdsförbund.

Hembygdsrörelsen nationellt har under året uppmärksammat arkivfrågorna. Många hembygdsföreningar har arkivsamlingar men ibland saknas kunskap om hur dokumenten kan bevaras på bästa sätt och hur de rent praktiskt kan ordnas. Den luckan försöker vi i Gävleborg fylla med en baskurs som ges på tre orter i september-oktober.

Kursens innehåll:
  • Allmänt om arkiv
  • Hur bevara för framtiden?
  • Rutiner vid mottagande av dokument
  • Vad ska sparas och hur kan dokumenten ordnas?
Den tar cirka 2,5 timmar och är kostnadsfri. Den ges på följande tider och platser

Torsdag 26 september. Arkiv Gävleborg i Gävle.  Tid: 9.30-12.00
Måndag 30 september. Arkiv Gävleborg i Gävle. Tid: 16.00-18.30
Onsdag 2 oktober. Willy Maria, Kulturhuset i Bollnäs. Tid: 13.00-15.30
Torsdag 3 oktober. Agön, Kulturhuset i Hudiksvall. Tid: 13.00-15.30

Anmälan senast måndag 23 september till kursledaren Katarina Nordin. Telefon 026-10 88 70 eller e-post: katarina.nordin@arkivgavleborg.se

Här finns information om kursen i PDF-format.

 

Kurser på beställning

Vi erbjuder också grundkurs i arkivhantering för alla föreningar på beställning. I kursen går vi igenom vad som är viktigt i ett arkiv, vad som ska bevaras och vad som kan kastas. Vi ger praktiska råd om val av material och förvaring. Vi tar också upp frågan om bevarande av digitala handlingar.

Plats: Arkiv Gävleborg eller efter överenskommelse
Pris: Medlem - 150 kr/person (minst 3 personer)
Icke medlem - 250 kr/person (minst 3 personer)

Kontakta oss på 026-10 88 70 eller e-post arkivet@arkivgavleborg.se för mer information och bokning.