Kurser våren 2018

Vi erbjuder grundkurs i arkivhantering. I kursen går vi igenom vad som är viktigt i ett arkiv, vad som ska bevaras och vad som kan kastas. Vi ger praktiska råd om val av material och förvaring. Vi pratar också en del om bevarande av digitala handlingar.

I maj 2018 bjuder Arkiv Gävleborg in till kurser på tre ställen i länet. Kurserna är avgiftsfria för medlemsorganisationer. Även den som inte är medlem är välkommen, då kostar kursen 250 kronor per person.

Preliminärt hålls kurserna enligt följande: 

Arkiv Gävleborg, Gävle:
Tisdag 15 maj kl 10-12 
Onsdag 16 maj kl 17-19
Fredag 18 maj kl 13-15

Kulturhuset, Bollnäs:
Tisdag 22 maj kl 10-12
Torsdag 24 maj kl 10-12

Bergsjögården, Bergsjö:
Fredag 25 maj kl 10-12

Anmälan senast 9 maj 2018 till Katarina Nordin per e-post eller telefon 026-10 88 70
 
Vi erbjuder också kurser på beställning vid önskat tillfälle. 
Plats: Arkiv Gävleborg eller efter överenskommelse
Pris: Medlem - 150 kr/person (minst 3 personer)
Icke medlem - 250 kr/person (minst 3 personer)