Inlämning av arkivmaterial

Varje medlem avgör själv när det är dags att lämna in arkiv. Ett tips är att inte vänta för länge. När du har bestämt dig för att göra en leverans - ring och boka en tid!

Vad kan lämnas in? Materialet ska bestå av det som skapats i den egna verksamheten. Se gärna våra bevaranderåd.

Verifikationer säger vi normalt nej till. Undantag kan göras om de härrör från organisationens bildande eller rör ett speciellt projekt. Varje organisation måste själv ta hand om sina fakturor, kvitton och räkningar i minst sju år innan de kan kastas. 

Kom med pärmarna som de är, gärna märkta med vad de innehåller. Behåll organisationens egen struktur – det hjälper oss i arbetet med handlingarna. Arkivmaterialet ska vara rent från damm och smuts när det kommer till oss.

Kan man lämna in arkivhandlingar även om man inte är medlem? Och kan man lämna in handlingar från nedlagda föreningar eller företag? Ja, material kan efter överenskommelse lämnas som gåva om det inte har någon ägare och inte heller har anknytning till en levande organisation.

Den som vill lämna in enbart fotografier eller föremål hänvisar vi i första hand till Länsmuseet Gävleborg eller Hälsinglands museum.


Leverans av arkivmaterial