Inlämning av arkivmaterial

Leveranser kan lämnas in till oss i Gävle alla vardagar. Ring helst innan och boka tid, så vi kan ge  bästa service.

Materialet ska bestå av det som skapats i den egna verksamheten. Varje medlem avgör själv när det är dags att lämna in arkiv. Ett tips är att inte vänta för länge. Mer information finns i våra bevaranderåd.

Verifikationer säger vi normalt nej till. Undantag kan göras om de härrör från organisationens bildande eller ett speciellt projekt. Varje organisation bör själv ta hand om fakturor, kvitton och räkningar i minst sju år innan de kan kastas. 

Kom med pärmarna som de är, gärna märkta med vad de innehåller. Behåll organisationens egen struktur, det hjälper oss i arbetet med handlingarna. Arkivmaterialet ska vara rent från damm och smuts när det kommer till oss.

Kan man lämna in arkivhandlingar även om man inte är medlem? Kan man lämna in handlingar från nedlagda föreningar eller företag? Ja, vi kan ta emot arkiv som gåva. Kontakta oss för närmare information. 

Den som vill lämna in enbart fotografier eller föremål hänvisar vi i första hand till Länsmuseet Gävleborg eller Hälsinglands museum.


Leverans av arkivmaterial