För skolan på nätet

Använd våra digitaliserade primärkällor med färdiga arbetsuppgifter direkt i klassrummet. De är uppdelade kommunvis och kan även användas fristående. 

De digitaliserade källorna kan fungera som inspiration, exempel att läsa, värdera och tolka eller som lokala exempel på historiska förändringsprocesser. Vissa passar till fördjupningsarbeten. 

Enklare exempel och smakprov på primärkällor från arkiven finns samlade här.

Populära dokument har vi påbörjat en digitalisering av som finns här.

Fackföreningsrörelsens kamp för föreningsrätt i Ljusne, Mackmyra och Sandarne finns beskriven i olika primärkällor samlade i ett digitalt arbetsmaterial för skolan: Tre konflikter i Gävleborg som förändrade historien

Det digitala läromedlet Folk i rörelse innehåller cirka 100 utvalda arkivdokument på temat demokrati och folkrörelser sammanställt av Folkrörelsernas Arkivförbund. Kombinera det gärna med en folkrörelsevisning på Arkiv Gävleborg som introduktion eller för att möta arkivdokument i verkligheten.