För skolan på nätet

Använd våra digitaliserade primärkällor med färdiga arbetsuppgifter direkt i klassrummet. De är uppdelade kommunvis och kan även användas fristående. 

De digitaliserade källorna kan fungera som inspiration, exempel att läsa, värdera och tolka eller som lokala exempel på historiska förändringsprocesser. Vissa passar till fördjupningsarbeten. 

Enklare exempel och smakprov på primärkällor från arkiven finns samlade här.

Populära dokument har vi påbörjat en digitalisering av som finns här.

Vår blogg, Dokument i fokus, innehåller 200 korta artiklar om intressanta dokument i våra arkiv och samlingar, sökbara både läns- och ämnesvis. 

Kampen för föreningsrätt för fackföreningar i Ljusne, Mackmyra och Sandarne beskrivs i olika primärkällor samlade i ett digitalt arbetsmaterial för skolan: Tre konflikter i Gävleborg som förändrade historien

Folk i rörelse är ett digitalt läromedel som innehåller ett hundratal utvalda arkivdokument på temat demokrati och folkrörelser sammanställt av Folkrörelsernas Arkivförbund. Kombinera gärna det med en folkrörelsevisning på Arkiv Gävleborg.