Primärkällor från Hudiksvalls kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna och öppna som PDF-filer.
 
Finska barn till Forsa

Under krigsåren kom många finska barn till Forsa i olika omgångar. De fick bo på barnhem och i fosterhem. Många privatpersoner var engagerade i de finska barnen och deras familjer.

Efter kriget hade Forsa en fadderort i Finland, Nakkila. Till befolkningen där skickade de mat, kläder och annat som behövdes.
Idrott i Delsbo på 20-talet

Läs mer om vad som diskuterades när Delsbo Idrottsförening höll sina möten på 20–talet. 

Föreningsaktiviteter som diskuteras kanske skiljer sig lite från dagens, eller vad tycker du?


Träindustriarbetarnas möten

Läs förbundets pressklipp från Hälsinge-Kuriren och få en inblick i vad som diskuterades på förbundets möten på 1960-talet.


Soldater i Guds tjänst i Iggesund
Vilka var personerna som gick med när Frälsningsarmén startade i Iggesund på 1890-talet? Studera samhällsstrukturer som klass och kön.


Influensa, benbrott och ryggsprång
Läs om sjukdomar och ohälsa som drabbade Hudiksvallsbor 1915, och undersök kopplingar mellan sjukdomar, yrken och kön.