Länktips 


Mer om folkrörelsernas historia finns i föreningsarkivens digitala läromedel Folk i rörelse, som innehåller ca 100 utvalda digitaliserade arkivdokument om demokrati och folkrörelser i Sverige. 

Landsarkivet i Härnösand har samlat digitaliserade dokument på Arkiven berättar och där finns många dokument från Gävleborgs län. 

Mer digitaliserat arkivmaterial avsett för skolan finns på Centrum för Näringslivshistorias Företagskällan, Riksarkivets Arkivnycklar och Stockholms stads Stockholmskällan.

Landsarkivet i Östersund och Föreningsarkivet i Jämtlands län har samlat digitaliserade dokument om Jämtland och exempelvis andra värlskriget på Arkiv och lärande.

För internationell historia rekommenderas brittiska National Archives omfångsrika utbildningssidor.