Primärkällor från Ljusdals kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna för att öppna som PDF-filer.
 
Olagligt fiske

Läs om fiskevården i Färila i protokoll från fiskevårdsföreningen på 1930-talet.

Studera också det beslut som fattades av länsstyrelsen på fiskevårdsföreningens begäran.


Demokratin i Färila

Studera argumenten för att få folk i Färila att gå och rösta i kommunala val 1919.

Läs också protesten från socialdemokraterna i Färila 1941 mot att nazister får sprida sitt odemokratiska budskap fritt i Sverige.


Byxknappar, fläsk och cigarrer i Tandsjö
Vad fanns att köpa i den nyöppnade Konsumbutiken i Tandsjö? Studera inventarielistan från 1913.
Inventarielista Tandsjö
Arbetsuppgift

Tomtar hjälper fattiga barn i Hybo
Undersök vilka barnen var som behövde och fick lite extra hjälp av Hybo Jultomteförening 1902.