Primärkällor från Ockelbo kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna för att öppna som PDF-filer.
 
Flottare i Åmot
Flottaryrket var ett vanligt och ibland farligt yrke i områden med skogsindustri. För att bättre kunna påverka arbetsförhållandena organiserade sig skogs- och flottningsarbetarna i fackföreningar.

I Åmots bruk fanns en sådan fackförening och verksamhetsberättelsen ger mer information om medlemmarna och fackets konflikter med bolaget.

 
Godtemplarna i Lingbo

Nykterhetsrörelsen fick många medlemmar på slutet av 1800-talet. En förklaring var säkert att den fanns på både små och större orter och erbjöd många aktiviteter i sina lokaler, som bibliotek, biografer, kaféer och teater.

Vad är IOGT och vad innebar det att vara medlem i en nykterhetsförening? Läs mer i ansökningshandlingen från Lingbo.Köp sill i Ugglebo
Läs ett fint handskrivet dokument om vilka varor som fanns i Ugglebo handelslokal 1870. Affären i Ockelbo startades redan 1867 av Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag.

Handelsbolaget tog ett socialt ansvar för fattiga personer i närområdet. Styrelseprotokollet berättar mer om det.

 
"Energiska kvinnor" i ny verksamhet
Utforska Husmoders-föreningens spännande historia i ett årsmötesprotokoll från 1952.

I tidningsklippet från samma år beskrivs en helt ny verksamhet som föreningen startar i Ockelbo.