Personal

Våra e-postadresser ser ut så här: fornamn.efternamn@arkivgavleborg.se
 


Ulla Ejemar, arkivchef


Katarina Nordin, arkivarie


Jörgen Björk, arkivarie

 


Camilla Larsson, arkivpedagog


Maria Andrée, arkivarie


Anna Nyberg, arkivassistent

 


Elin Östlin, arkivassistent


Dennis Alexis Hellström, arkivassistent