Personal

Våra e-postadresser ser ut så här: fornamn.efternamn@arkivgavleborg.se
Ulla Ejemar, arkivchef
Agnetha Nellfors, assistent
Jörgen Björk, arkivarie

Katarina Nordin, arkivarie
Camilla, Larsson, arkivpedagog
Maria Andrée, arkivarie