Personal

Våra e-postadresser ser ut så här: fornamn.efternamn@arkivgavleborg.se
Ulla Ejemar, arkivchef
Agnetha Nellfors, assistent
Jörgen Björk, arkivarieKatarina Nordin, arkivarie


Anna Nyberg, arkivassistent
Camilla Larsson, arkivpedagog

Maria Andrée, arkivarie