Primärkällor från Ovanåkers kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna för att öppna som PDF-filer.
 
Källkritik på baptister i Alfta

Tidningsklippet från 1958 berättar om när baptistförsamlingen i Alfta startade 1858.

På den tiden var det riskabelt att vara med i en frikyrka, eftersom det var förbjudet enligt lag att ha religiösa möten utanför statskyrkan.   

Här ges möjlighet att göra flera intressanta källkritiska överväganden.Kvinnoklubb

Inom de olika politiska partierna startade kvinnor egna kvinnoklubbar. I Edsbyn, till exempel, startade socialdemokratiska kvinnor en klubb 1933.

Läs två intressanta årsberättelser som berör klubbens verksamhet och ger en mycket skarp bild av världsläget.


Brottarklubb i parterr
Undersök vad som hände i Edsbyns Brottarklubb hösten 1941.

Uppgiften ger dig möjlighet att öva på att läsa lite längre handskrivna dokument.

 
Eldare Olas Olof Olsson
Studera sågverksarbetarna i Viksjöfors 1917. Vilka var de, var kom de ifrån och vilka olika yrken hade de? är det yrken som finns kvar idag?