Skola och lärande

Kom till oss på studiebesök! Vi levandegör historien med primärkällor från länet, sätter källorna i historiska sammanhang och diskuterar historiebruk och källkritik med hänsyn till Skolverkets kunskapskrav. Besöket är kostnadsfritt för skolan. 

En nyhet inför höstterminen är stadsrundvandringar i Gävle med koppling till historiska källor. Den ena vandringen är i första hand avsedd för yngre elever och bygger på fotografier, den andra är avsedd för lite äldre elever och fokuserar på historiebruk. 


Arkivpedagog Solveig Östlund Blomgren tar elever med på rundvandring. Foto: Evelin Skoglund.

Använd vårt digitala utbud direkt i klassrummet, fristående eller med färdiga arbetsuppgifter. Här finns kommunvis indelade källor med uppgifter och enklare smakprov på primärkällor.

Kombinera gärna våra digitala resurser med en visning eller en stadsrundvandring:
Arkivvisning. 60 minuter, max 25 pers/grupp. Vi visar primärkällor.
Stadsrundvandring - historiebruk. 90 minuter, max 25 pers/grupp. Vi tittar på historiska spår som byggnader, statyer, torg och vägskyltar. Vi berättar mer om dessa spår och studerar historiska källor. 
Stadsrundvandring - lokalhistoria. 60 minuter, max 25 pers/grupp. Vi besöker olika platser i centrala Gävle och jämför nutid och dåtid bland annat genom att titta på gamla fotografier.
Visning med arkivlektion. 100 minuter, max 16 pers/grupp. Arkivvisning i kombination med att varje elev får prova på forskning genom att titta i källor och lösa uppgifter.
Temavisning med arkivlektion. 100 minuter, max 16 pers/grupp. Arkivvisning med tema som till exempel demokratins utveckling. Varje elev får prova på forskning genom att titta i källor och lösa uppgifter kopplade till temat.
Arkiv och uppsatsskrivande. 60 minuter, max 16 pers/grupp. För elever som ska skriva uppsats och fördjupning med primärkällor. Vi ger tips och praktisk övning i att söka i vår databas och att välja lämpliga källor och frågeställningar.
Forskardag för elever. För gymnasieskolor utanför Gävle kommun. Hel- eller halvdag med lokal anknytning som skräddarsys tillsammans med läraren.
Inspiration och fortbildning för lärare. Visning med möjlighet till fördjupning i länets historia.