Släktforskning

Med lite tur kan den som släktforskar hitta mycket intressant i arkiv från föreningar och företag liksom i historiska dagstidningar. Släktingar kanske har varit aktiva i en frikyrklig församling, nykterhetsloge, idrottsförening eller någon annan förening. Förenings- eller företagsarkiv och dagstidningar kan både ge släktforskaren "kött på benen" om den enskilda personen och kunskap om tiden och om i vilket sammanhang personen verkade. 

I vår forskarsal har släktforskare tillgång till olika databaser och DVD-skivor. Vi har:
  • Riksarkivet/Svar
  • Arkiv Digital
  • Sveriges befolkning
  • Sveriges Dödbok
  • Begravda i Sverige
  • Sjömanshus/sjöfolk
  • Smed 9

Det går bra att boka vår forskardator eller mikrofilmsläsaren i förväg, men det är inget krav. Det finns för- och eftermiddagspass, 8.30-12.30 respektive 12.30-16.00. På måndagar finns ett kvällspass 16.00-19.00.

För bokning: Mejla arkivet@arkivgavleborg.se eller ring 026-10 88 70