Smakprov ur arkiven

Här finns smakprov på olika typer av primärkällor ur arkiven, från olika delar av länet och olika tider. Källorna ger en unik inblick i ett visst skeende i vår lokala historia, samtidigt som möjlighet ges att träna på att läsa handskrift, värdera och tolka bild och text.

Klicka på bilderna för att öppna källorna som pdf-filer!
 

1882 - Vem lockades till nykterhetsföreningen?

I Hudiksvall startade IOGT en nykterhetsloge 1882 och många var intresserade av och gick med i föreningen.

Vilka yrken hade personerna som blev medlemmar?
Vilka löften gavs för att bli medlem?

Källa: IOGT-logen 223 Hudiksvall

1894 - Hur roade man sig?

Skyttefesten på Rödjningen i Gävle hade ett späckat program med artister av olika slag.

Försök bekriva på modern svenska vad som står på programmet. Vad är på riktigt och vad är på skoj?
Kan man säga något om tidens humor?

Källa: Gefle Frivilliga skarpskytteförening

1917 - Till ungdomen i Bollnäs

I det här flygbladet vänder sig den socialdemokratiska ungdomsklubben direkt till sina "klasskamrater" i Bollnäs.

Vad menar man med "klasskamrater"?
Hur ser samhället ut enligt flygbladet?

Källa: SSU Bollnäs, vol F1:1

1936 - De politiska partierna på 30-talet

Här har Forsa högerförening gjort en statstik över riksdagsvalet 1936 i Forsa kommun.

Vilka partier har fått röster i denna kommun?
Finns alla partierna idag och vad heter de i så fall?

Källa: Forsa högerförening, protokoll 1936, vol A1:1

1939 - Andra världskriget och Sandviken

Den socialdemokratiska ungdomsklubben Facklan i Sandviken berättar här om år 1939 i sin årsberättelse. Förutom många detaljer om klubben sammanfattas i inledningen hur man ser på det som händer i världen.

Vilka historiska händelser berättas det om och vilka länder nämns?
Finns det något man kan göra åt situationen?

Källa: SSU Facklan Sandviken, verksamhetsberättelse 1939, vol A1:1