Primärkällor från Söderhamns kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna för att öppna som PDF-filer.
 
Nyktert i Sandarne

Analysera bildspråk, symboler och text på standar från två olika IOGT-föreningar i Söderhamn och Sandarne.Arbetare i konflikt

Affischer är spännande historiska källor. Läs om en arbetsplatskonflikt på ett företag i Söderhamn som leder till radikala reaktioner.


Första världskriget
Undersök Röda Korsets viktiga verksamhet i Söderhamn under 1917 och 1918 - mitt under brinnande världskrig!

Inventarielista 1917


Dålig fotbollspublik
Läs pressklipp och årsberättelse och ta del av intressanta händelser i Marma IF:s idrottshistoria under 1940- och 50-talen.