Arkivets styrelse 2019

Arkiv Gävleborgs styrelse är sammansatt av representanter från förenings- och näringsliv i länet. Region Gävleborg utser dessutom en ledamot och en ersättare. 

Ordinarie ledamöter
Anéa Elfving, SEKO Gävle (ordförande)
Håkan Bellander, Mellansvenska handelskammaren
Inger Schörling, Miljöpartiet Gävleborg
Ann-Helen Persson, Centerrörelsen
Jan Hovdebo, Gävleborgs idrottsförbund
Barbro Sollbe, Liberalerna Gävleborg
Hans Wahlbom, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund
Ingemar Ahne, Socialdemokraterna Gävle
Frida Larsson, Region Gävleborg

Ersättare
Peter Ström, Swedbank Gävle
Christina Norling, TCO Gävleborg/Vårdförbundet
Lina Jäderberg, ABF Västra Hälsingland
Gun Lundberg, Moderaterna
Lena Åhlander, Socialdemokraterna Gävle
Nils Gunnar Kempe, Region Gävleborg

Valberedning
Gunnar Lindbom, Gävle (sammankallande)
Elisabeth Eriksson, Edsbyn
Lars-Göran Ståhl, Forsbacka
Ordförande Anéa Elfving