Arkivets styrelse 2017

Styrelsen är sammansatt av representanter från förenings- och näringsliv i länet, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

Ordinarie ledamöter
Anéa Elfving, SEKO Gävle (ordförande)
Håkan Bellander, Mellansvenska handelskammaren
Börje Edoff, IOGT-NTO Gävleborg
Anitha Jabin, Moderaterna Gävleborg
Jan Hovdebo, Gävleborgs idrottsförbund
Barbro Sollbe, Liberalerna Gävleborg
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg
Sergio Manzanares, Socialdemokraterna Gävle
Elisabeth Lindström, Region Gävleborg

Ersättare
Jonas Kågström, Högskolan i Gävle
Peter Ström, Swedbank Gävle
Inger Schörling, Miljöpartiet Gävle
Åke Norberg, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund
Howard Clark, Region Gävleborg
Inger Landberg, Centerrörelsen

Valberedning
Gunnar Lindbom, Gävle (sammankallande)
Elisabeth Eriksson, Edsbyn
Lars-Göran Ståhl, Forsbacka
Ordförande Anéa Elfving