Arkivets styrelse 2018

Styrelsen är sammansatt av representanter från förenings- och näringsliv i länet, Högskolan i Gävle och Region Gävleborg.

Ordinarie ledamöter
Anéa Elfving, SEKO Gävle (ordförande)
Håkan Bellander, Mellansvenska handelskammaren
Inger Schörling, Miljöpartiet Gävleborg
Anitha Jabin, Moderaterna Gävleborg
Jan Hovdebo, Gävleborgs idrottsförbund
Barbro Sollbe, Liberalerna Gävleborg
Hans Wahlbom, TCO Gävleborg
Sergio Manzanares, Socialdemokraterna Gävle
Elisabeth Lindström, Region Gävleborg

Ersättare
Jonas Kågström, Högskolan i Gävle
Peter Ström, Swedbank Gävle
Birgit Lundgren, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund
Howard Clark, Region Gävleborg
Ann-Helen Persson, Centerrörelsen
Christina Norling, TCO Gävleborg/Vårdförbundet

Valberedning
Gunnar Lindbom, Gävle (sammankallande)
Elisabeth Eriksson, Edsbyn
Lars-Göran Ståhl, Forsbacka
Ordförande Anéa Elfving