Skola och lärande

På grund av coronapandmin tar vi inte emot skolbesök i arkivet just nu. Vi kan endast erbjuda visning, arkivlektion och studiebesök digitalt via länk. Kontakta oss på telefon 026-10 88 70 eller via e-post till solveig.ostlund.blomgren@arkivgavleborg.se

Arkiv Gävleborg levandegör historien med primärkällor från länet, sätter källorna i historiska sammanhang och diskuterar historiebruk och källkritik med hänsyn till Skolverkets kunskapskrav. 


Arkivets pedagog tar elever med på stadsvandring. Foto: Evelin Skoglund.

Arkivets källor kan användas på många sätt. Affischsamlingen kan till exempel användas för analys av bildspråk och historiska dagstidningarna berättar inte bara om saker som hänt utan också hur språket utvecklats över tid. 

Vårt digitala utbud kan användas direkt i klassrummet, fristående eller med färdiga arbetsuppgifter. Här finns kommunvis indelade källor med uppgifter och enklare smakprov på primärkällor.

Exempel ur vårt avgiftsfria utbud (OBS! Våren 2021 sker visningar m.m. endast digitalt): 
Arkivvisning. 60 minuter, max 25 pers/grupp. Vi visar primärkällor.
Stadsvandring - historiebruk. 90 minuter, max 25 pers/grupp. Vi tittar på historiska spår som byggnader, statyer, torg och vägskyltar. Vi berättar mer om dessa spår och studerar historiska källor. 
Stadsvandring - lokalhistoria. 60 minuter, max 25 pers/grupp. Vi besöker olika centrala platser och jämför nutid och dåtid bland annat genom att titta på gamla fotografier.
Visning med arkivlektion. 100 minuter, max 16 pers/grupp. Arkivvisning i kombination med att varje elev får prova på forskning genom att titta i källor och lösa uppgifter.
Temavisning med arkivlektion. 100 minuter, max 16 pers/grupp. Arkivvisning med tema som till exempel demokratins utveckling. Varje elev får prova på forskning genom att titta i källor och lösa uppgifter kopplade till temat.
Arkiv och uppsatsskrivande. 60 minuter, max 16 pers/grupp. För elever som ska skriva uppsats och fördjupning med primärkällor. Vi ger tips och praktisk övning i att söka i vår databas och att välja lämpliga källor och frågeställningar.
Forskardag för elever. För gymnasieskolor utanför Gävle kommun. Hel- eller halvdag med lokal anknytning som skräddarsys tillsammans med läraren.
Inspiration och fortbildning för lärare. Visning med möjlighet till fördjupning i länets historia.

Elever studerar gamla tidningar.


Affischsamlingen analyseras.