Arkivkurs för föreningar

Vi erbjuder grundkurs i arkivhantering för alla föreningar. I kursen går vi igenom vad som är viktigt i ett arkiv, vad som ska bevaras och vad som kan kastas. Vi ger praktiska råd om val av material och förvaring. Vi tar också upp frågan om bevarande av digitala handlingar.

Plats: Arkiv Gävleborg eller efter överenskommelse
Pris: Medlem - 150 kr/person (minst 3 personer)
Icke medlem - 250 kr/person (minst 3 personer)

Kontakta oss på 026-10 88 70 eller e-post arkivet@arkivgavleborg.se för mer information och bokning.