Medlemskap för föreningar

Din förening är en del av ett historiskt sammanhang. Samtidigt är den unik. Det är viktigt att kunna berätta om sin historia, liksom att hitta rätt information snabbt och enkelt.

Som medlem i Arkiv Gävleborg äger du fortfarande ditt arkivmaterial och bestämmer vem som har tillgång till det. 

Som medlem får du:

  • Fysisk trygghet, förvaring enligt Riksarkivets normer
  • Ordning och reda
  • Rådgivning i arkivfrågor
  • Forskarservice 
  • Medlemstidningen arkivXet
Medlemsavgiften baseras på antalet fysiska medlemmar 
1 - 100 medlemmar 250 kr​/år
101 - 4 000 medlemmar 475 kr/år
4 001 - 10 000 medlemmar 750 kr/år
10 001 - medlemmar 1 100 kr/år
I grundavgiften ingår 1 hyllmeter.
För varje påbörjad hyllmeter utöver denna är avgiften 100 kr/år.

Bli medlem! Kontakta oss via telefon 026-10 88 70 eller mejl arkivet@arkivgavleborg.se för mer information och medlemshandlingar. 

Läs mer om varför, vad och hur du ska spara i:

 Bevaranderåd för föreningar (Pdf-fil)

 Arkiv Gävleborgs stadgar (Pdf-fil)