Engagemang och aktivism i historiska dokument: vad brinner de för?

Kortfilmen "Finns det en gräns" (25 min.) handlar om engagemang, demokrati, yttrandefrihet, aktivism, martyrskap och historiebruk. Filmen är producerad 2015 av Hälsinglands Museum, Länsmuseet Gävleborg och Arkiv Gävleborg. Länkar till filmen:

Kortversion Del 1:vimeo.com/128301981
Kortversion Del 2: vimeo.com/128301980
Kortversion Del 3: vimeo.com/128296069
Hela filmen: https://vimeo.com/128307408 

Lärarhandledningen innehåller tips på hur filmen kan användas i klassrummet. Där finns analysfrågor och historiska dokument som visar olika aspekter på engagemang och aktivism i Gävleborgs län. Lärarhandledning

Här finns 7 historiska dokumenten som klickbara länkar. Till hjälp att analysera dokumenten finns 6 frågor i en separat länk. Alla dokument kan användas fristående.

Analysfrågor

Se hela filmen Finns det en gräns? från ScenarkivetVimeo.

För mer information eller för att boka en temavisning med arkivlektion om engagemang och aktivism kontakta arkivpedagog Camilla Larsson, tel 026-108870, camilla.larsson@arkivgavleborg.se