För skolan på nätet


Använd våra inskannade primärkällor med färdiga arbetsuppgifter direkt i klassrummet. De är indelade kommunvis och kan fungera som inspiration, övning i att läsa, värdera och tolka källor eller som lokala exempel på historiska förändringsprocesser. 

Enklare exempel och smakprov på primärkällor från arkiven finns här.

Vägen till rösträtt och demokratins införande syns i många föreningars arkiv bevarade hos oss. Här har vi samlat sju unika dokument från länet som visar olika perspektiv på det.

Ofta efterfrågade dokument, som till exempel Brynäs IF:s historik, har vi börjat digitalisera här.

Dokument i fokus är vår blogg som innehåller 200 korta artiklar om intressanta dokument i våra arkiv och samlingar, sökbara både läns- och ämnesvis. 

Kampen för rätten att organisera sig i Ljusne, Mackmyra och Sandarne beskrivs i primärkällor samlade i ett digitalt arbetsmaterial för skolan: Tre konflikter i Gävleborg som förändrade historien

Folk i rörelse är ett digitalt läromedel som innehåller ett hundratal utvalda arkivdokument på temat demokrati och folkrörelser. Kombinera det gärna med en folkrörelsevisning på Arkiv Gävleborg.