Forskardag för elever

Kom på en hel- eller halvdags fördjupning i historiska primärkällor. Forskardagen vänder sig till gymnasieskolor utanför Gävle kommun. 

Tillsammans skräddarsyr vi ett upplägg med fokus på att eleverna ska använda källor från det geografiska närområdet. Besöket kan vara en del av ett fördjupningsarbete i skolan, för att skriva uppsats eller som ett praktiskt inslag i en kurs.   

Forskardagen ger elever möjlighet att:
  • öva på att läsa, värdera och tolka olika typer av primärkällor
  • prova på forskningsliknande förhållanden
  • upptäcka hur personer och situationer i närområdet har varit del av och skapat vår historia

Max 18 deltagare