Fotografier i arkiven - Ljusdal

Domus invigs

Västra Hälsinglands Konsumtionsförening bildades 1919 genom en sammanslagning av flera konsumtionsföreningar i Ljusdalstrakten. Föreningen var en av landets första storföreningar inom den konsumentkooperativa rörelsen. Bilden visar invigningen av Domusvaruhuset i Ljusdal hösten 1959.
Fotograf: Gårder, Ljusdal

Ljusdals gymnastikförening

I oktober 1925 bildades Ljusdals gymnastikförening. Föreningen var öppen för både damer och herrar. Bilden är troligen från slutet av 1920-talet.Fotograf: Rehnströms Atelier, Ljusdal.

Nickelvallen i Los

Loos Idrottsförening startade sin verksamhet 1914 och Nickelvallen anlades, den används fortfarande i olika sammanhang. Bilden visar entrén till idrottsplatsen.

Ett bönens hus

Bönhuset i Hovra, Evangeliska Fosterlandsstiftelsen (EFS), byggdes och invigdes 1906. Huset används än idag till olika arrangemang.

Nybo gymnastikförening

Nybo Gymnastikförening levde i 50 år, 1964 – 2015. Bilden är från 1977. Föreningen ordnade motionsgymnastik för husmödrar och truppmärkesträning.

Landsbygdens kvinnor

Ljusdals Centerkvinnor startade 1934 som Svenska Landsbygdens Kvinnoförbund (SLKF). Man ordnade symöten och auktioner, inkomsterna gick bl a till välgörenhet. Fotograf: Gårder, Ljusdal

EFS Färila 100 år

Färila EFS Missionsförening, 1879 – 2013, firade 100 år 1979. Bilden med församlingens sångare är från jubileumsåret.

Spela gitarr...

Västra Hälsinglands ABF bildades 1960 av flera mindre ABF-avdelningar i Ljusdalsområdet. På 1970-talet ändrades namnet till ABF Ljusdal. Kursen "Spela gitarr" hölls i Stocksbo skola 1984.

... och svamp i cirkel

En annan av många studiecirklar som anordnades av ABF Ljusdal 1984 var ”Svamp i cirkel”. Man höll till i trakterna kring sjön Ranungen.

Hybo AIK

Hybo Allmänna Idrottsklubb startade 1919 men lades ner på 1930-talet. Verksamheten återupptogs 1947 då även en skidsektion bildades. Foto taget 1986 eller 1987 på ett träningsläger i Bruksvallarna.