Fotografier i arkiven - Nordanstig

I bärskogen

En bild från 1912 på medlemmar ur Grängsjö Baptistförsamling. De har plockat lingon som skulle sändas till Betelseminariet (skola för predikantutbildning) i Stockholm. Sittande från vänster: Bricken Olsson, Britta Engström-Bergqvist, Hanna Eriksson, Dagmar Nordlund-Nyslätt, Augusta Olsson-Sjölander. Stående från vänster: Tilda Mattsson, Sigfrida (Frida) Wallin, pastor Öberg, Elin Åhs, Signe Pettersson-Sjödin, Linus Wallin.


Logen Vadvina i Vattrång

IOGT logen 2202 Vadvina i Vattrång grundades 1896. Det var medlemmar i logen 453 Wadmans Minne som på ett extra sammanträde tog upp frågan om en ny förening "hvarvid alla tyktes vara ense om att en lårs borde bildas äfven här. Dels för att vi har lång väg att gå och dels för att vinna flere arbetare på nyckterhetsfältet”.

Lysjunta

Bergviks Lysjunta bildades 1953. I berättelsen för samma år står att Lysjuntans syfte var att förfärdiga ”alster vilka sedan genom utlottning eller försäljning skulle bilda grundplåt för framdragande av gatubelysning inom Bergvik, Bergsjö”. Redan 1954 ombildades juntan och blev Bergviks Gatubelysningsförening.

"Allsången klingar friskt"

Folkpartiets Ungdomsklubb (FPU) i Bergsjö startade sin verksamhet 1936. I årsberättelsen för 1939 kan man läsa om klubbmedlemmarnas utflykter till Baståsberget och till Långnäset – ”allsången klingar friskt, kaffet smakar härligt och FPU-arna i Bergsjö trivas med livet och tillvaron”.

Godtemplarna i Gnarp

En bild på medlemmarna i IOGT logen 438 Gnarp (bildades 1883), året är okänt men troligen omkring 1900. Alla bär regalier som visar varje persons befattning och rang i logen. I en inventeringslista från 1901 finns uppgifter om hur många ”tjänsteregalier” föreningen hade – 13 st tredje graden, 30 st andra graden och 55 st första graden.

MHF 50 år

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF Nordanstig firade 50 år 1977. Damklubben och ungdomsklubben uppvaktade. På bilden från vänster Jan Östlund, Gunnar Forsström, Vendela Nyberg, Håkan Johansson och Mats-Olof Persson.

En folkrörelseman

Isidor Strid från Hassela var ideellt engagerad. Han var med och startade Hassela Konsumtions-förening 1912 och var föreningens ordförande de första åren. Strid var också en av grundarna när IOGT Ungdomslogen 2173 Skogsblomman i Mörtsjön bildades 1932. Han valdes även in i kommunalfullmäktige.
Fotograf: P J Pettersson, Bergsjö

Konsumbutik kring 1900

På bilden ser vi Harmångers Konsumtionsförenings försäljningsställe i Bringsta. Butiken ses längst ner till vänster och Harmångers kyrka i bakgrunden. Föreningen bildades 1900, antagligen är fotot taget vid den tiden. År 1946 blev Harmångers KF en del i Nordanstigs Konsumtionsförening. I föreningens protokoll kan man läsa att en helt ny varuhall invigdes i Harmånger våren 1962.

Elgereds Sportklubb

År 1935 bildades Elgereds Sportklubb, efter fyra år lades klubben ner. Anledningen var andra världskrigets utbrott, spelarna blev inkallade till det militära. På bilden fotbollslaget: Daniel Forslin, Per Rödjare, Olle Engman, Bertil Höglund, Gustaf Berglund, Johan Larsson, Olle Käck, Olle Kullgren, Axel Forslin, Viktor Strandqvist och Pelle Lindberg. Kalle Näsman var lagledare. (Fotograf: Karl Johan Mauritz Näsman ?)

Scoutgården på Rullklippen

Nykterhetsföreningen IOGT Ungdomslogen 547 Unga Skölden bildades 1903 i Hassela. Vid mitten av 1950-talet ändrades verksamheten och medlemmarna blev scouter. Föreningen bytte namn till Hassela IOGT-NTOs Scoutkår. Bilden visar Scoutgården på Rullklippen i Hassela, byggnaden flyttades hit på 1950-talet.
Fotograf: Ulla Sundin