Primärkällor från Ockelbo kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna för att öppna som PDF-filer.
 
Medlemmar i Ockelbo IF

1904 startades Ockelbo IF och skidor, gymnastik, allmän idrott och fotboll var de första idrotterna på programmet.

Vilka gick med i föreningen? Undersök personernas namn och yrken med mera här i medlems-matrikeln.
Flottare i Åmot
Flottaryrket var ett vanligt och ibland farligt yrke i områden med skogsindustri. För att bättre kunna påverka arbetsförhållandena organiserade sig skogs- och flottningsarbetare i fackföreningar.

I Åmots bruk fanns en fackförening och den här verksamhetsberättelsen ger information om medlemmarna och om konflikter med bolaget.Godtemplarna i Lingbo

Nykterhetsrörelsen fick många medlemmar på slutet av 1800-talet. En förklaring var säkert att den fanns på både små och större orter och erbjöd många aktiviteter i sina lokaler, som bibliotek, biografer, kaféer och teater.

Vad är IOGT och vad innebar det att vara medlem i en nykterhetsförening? Läs mer i ansökningshandlingen från Lingbo.Köp sill i Ugglebo
Läs ett fint handskrivet dokument om vilka varor som fanns i Ugglebo handelslokal 1870. Affären i Ockelbo startades redan 1867 av Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag.

Handelsbolaget tog ett socialt ansvar för fattiga personer i närområdet. Styrelseprotokollet berättar mer om det.


"Energiska kvinnor" i ny verksamhet
Utforska Husmoders-föreningens spännande historia i ett årsmötes-protokoll från 1952.

I tidningsklippet från samma år beskrivs en helt ny verksamhet som föreningen startar i Ockelbo.