Personal

Våra e-postadresser ser ut så här: fornamn.efternamn@arkivgavleborg.se
 


Anders Wesslén, arkivchef


Katarina Nordin, arkivarie


Jörgen Björk, arkivarie

 


Solveig Östlund-Blomgren, arkivpedagog


Maria Andrée, arkivarie


Anna Nyberg, arkivassistent