Primärkällor från Ovanåkers kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna för att öppna som PDF-filer.
 
En affisch berättar

Affischer är intressanta som historiska källor. De har olika budskap, berättar om aktiviteter, idéer och platser. Formspråket kan också undersökas och varierar över tid.

Den här affischen berättar om något intressant som ska hända. Läs mer om vad, när och var.
Källkritik på baptister i Alfta

Tidningsklippet från 1958 berättar om när baptistförsamlingen i Alfta startade 1858.

På den tiden var det riskabelt att vara med i en frikyrka, eftersom det var förbjudet enligt lag att ha religiösa möten utanför statskyrkan.   

Här ges möjlighet att göra flera intressanta källkritiska överväganden.Kvinnoklubb

Inom de olika politiska partierna startade kvinnor egna kvinnoklubbar. I Edsbyn, till exempel, startade socialdemokratiska kvinnor en klubb 1933.

Läs två intressanta årsberättelser som berör klubbens verksamhet och ger en mycket skarp bild av världsläget.


Brottarklubb i parterr
Undersök vad som hände i Edsbyns Brottarklubb hösten 1941.

Uppgiften ger dig möjlighet att öva på att läsa lite längre handskrivna dokument.


Eldare Olas Olof Olsson
Studera sågverksarbetarna i Viksjöfors 1917. Vilka var de, var kom de ifrån och vilka olika yrken hade de? är det yrken som finns kvar idag?