Släktforskning

Med lite tur kan den som släktforskar hitta mycket intressant i arkiv från föreningar och företag liksom i historiska dagstidningar. Släktingar kanske har varit aktiva i en frikyrklig församling, nykterhetsloge, idrottsförening eller någon annan förening. Förenings- eller företagsarkiv och dagstidningar kan ge släktforskaren "kött på benen" om den enskilda personen och kunskap om tiden och om i vilket sammanhang personen verkade. 

I vår forskarsal har släktforskare tillgång till databaser och DVD-skivor.

På mikrofilm finns domböcker från Gävle rådhusrätt och magistrat samt från Gästriklands domsaga. Detaljerad lista öppnas som pdf här.

Det går att boka vår forskardator eller mikrofilmsläsaren i förväg.

För bokning, kontakta oss på arkivet@arkivgavleborg.se eller ring 026-10 88 70.