Primärkällor från Söderhamns kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna för att öppna som PDF-filer.
 
Bokbindare i Söderhamn

Olika yrkesgrupper slöt genom sina fackföreningar avtal med arbetsgivare om löner, arbetstider och antal semesterdagar.  

Här är ett sådant avtal från början av 1900-talet som gäller bokbindare i Söderhamn. Dokumentet visar till exempel deras minimilön och hur många timmar deras arbetsvecka var.
Nyktert i Sandarne

Analysera bildspråk, symboler och text på standar från två olika IOGT-föreningar i Söderhamn och Sandarne.


Arbetare i konflikt

Affischer är spännande historiska källor. Läs om en arbetsplatskonflikt på ett företag i Söderhamn som leder till radikala reaktioner.


Första världskriget
Undersök Röda Korsets viktiga verksamhet i Söderhamn 1917 och 1918 - mitt under brinnande världskrig!

Inventarielista 1917


Dålig fotbollspublik
Läs pressklipp och årsberättelse och ta del av intressanta händelser i Marma IF:s idrotts-historia under 1940- och 50-talen.