Stadsvandring - historiebruk

Under stadsvandringarna förmedlar vi kunskap om hur historia  har använts på olika sätt med olika syften. Vandringen, som kan bokas i Gävle och i Sandviken, vänder sig till elever i årskurs 7-9 och gymnasiet, men den kan anpassas till andra årskurser. Vi diskuterar även historiska källor och källanvändning med hjälp av dokument som finns i Arkiv Gävleborg. 

Visningen kan göras på flera olika sätt. 

Ett alternativ är att arkivets pedagog är guide och håller i rundvandringen och ger exempel på olika typer av historiska källor och historiebruk. Vandringen innehåller vissa elevaktiva inslag men den kräver inga förberedelser från lärare och elever.

Ett annat alternativ är att eleverna själva är guider på rundvandringen men att arkivpedagogen följer med. Då får eleverna förbereda sig genom att ta del av källmaterial från arkivet. Förberedelserna kan göras på plats i arkivet då eleverna får se originaldokument eller på skolan då de får tillgång till dokumenten digitalt. I detta alternativ är vandringen alltså uppdelad i två delmoment.

Ytterligare anpassning kan göras utifrån gruppen och speciella önskemål. Det kan till exempel gälla anpassning av svårighetsgrad eller till varifrån elevgruppen kommer. 

Tid: ca 90 minuter
Max 25 deltagare/gruppOlof Danielsson har egen gata. 


Olof Danielsson med familj. Privat foto.