Arkivets styrelse 2020

Arkiv Gävleborgs styrelse är sammansatt av representanter från förenings- och näringsliv i länet. Region Gävleborg utser dessutom en ledamot och en ersättare.

Vid årsmötet i juni avtackades Anéa Elfving som varit ordförande i fem år. Till ny ordförande valdes Sinikka Bohlin, före detta riksdagsledamot, som i arkivets styrelse representerar Föreningen Norden. 

Ordinarie ledamöter
Sinikka Bohlin, Föreningen Norden (ordförande)
Håkan Bellander, Mellansvenska handelskammaren
Inger Schörling, Miljöpartiet Gävleborg
Ann-Helen Persson, Centerrörelsen
Jan Hovdebo, RF/SISU Gävleborg
Barbro Sollbe, Liberalerna Gävleborg
Hans Wahlbom, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund
Ingemar Ahne, Socialdemokraterna Gävle
Åsa Morberg, utsedd av Region Gävleborg

Ersättare
Peter Ström, Swedbank Gävle
Christina Norling, TCO Gävleborg/Vårdförbundet
Conny Persson, f d bibliotekschef 
Gun Lundberg, Moderaterna
Lena Åhlander, Socialdemokraterna Gävle
Nils Gunnar Kempe, utsedd av Region Gävleborg

Valberedning
Gunnar Lindbom, Gävle (sammankallande)
Elisabeth Eriksson, Edsbyn
Lars-Göran Ståhl, Forsbacka
Sinikka Bohlin är arkivets nya ordförande.