Temavisning med arkivlektion

Välj en temavisning om innehållet ska röra ett specifikt område. Vi visar primärkällor från länet kopplade till ämnet, berättar om hur de bevaras och kan användas.

Ofta efterfrågade teman är:
  • demokratins utveckling i Sverige
  • rösträtt
  • industrialisering
  • folkrörelser
  • idrottshistoria
  • kvinnor i rörelser
  • turism och fritid
  • fritid och nöjen

Varje elev får själv undersöka en primärkälla och prova på forskning i miniformat med hjälp av anpassade arbetsuppgifter. Eleverna berättar om och reflekterar över sina källor, vad de har undersökt och gör källkritiska överväganden.   

Möjlighet ges att prova att tolka text, läsa handskrivet och sätta in en källa i sitt historiska sammanhang. En grundläggande introduktion till arkiv och historiska källor utifrån önskat ämne.

Tid: ca 120 minuter
Max 16 deltagare/grupp

För grupper med längre restid har vi ett anpassat upplägg. Mer information finns på Forskardag för elever.