Tre konflikter i Gävleborg som förändrade historien

Arkiv Gävleborg har tagit fram ett digitalt arbetsmaterial för skolan i samarbete med Hälsinglands Museum och Länsmuseet Gävleborg. I fokus är tre konflikter i länet som rör fackföreningsrörelsen och föreningsrätten. De utspelar sig på tre platser: i Ljusne 1905, Mackmyra 1906 och Sandarne 1932.

Tidningsartiklar, fotografier, vykort, protokoll, fanor, standar och affischer ger olika perspektiv på händelserna. Primärkällorna ger elever möjlighet att göra jämförelser, källkritiska överväganden och undersöka hur historia kan brukas i olika syften.

Materialet är fritt att ladda ner och använda i sin helhet, eller att välja ut delar som passar andra upplägg.

Målgrupp: högstadiet och gymnasiet

Klicka på bilden för att öppna materialet som PDF:

Komplettera gärna materialet med en kostnadsfri visning hos oss!
Mejla arkivet@arkivgavleborg.se eller ring 026-108870. Hela vårt utbud för skolor hittar du här.