Arkivuppgifter från länets alla kommuner


Spännande situationer och personer i historien blir synliga i våra unika källor från Gävleborgs län och lyfts fram i alla visningar och arkivlektioner vid studiebesök. Hela vårt utbud hittar du här.  

Som komplement till visningarna har vi tagit fram ett urval digitaliserade primärkällor med arbetsuppgifter. Använd dem direkt i undervisningen för att öva att använda, tolka och värdera källor, som lokala exempel eller för fördjupning.

Materialet är ordnat kommunvis och syns i menyn. Läs bakgrundsinformationen och klicka på respektive dokument för att öppna som PDF-fil. Här är ett exempel:
 
Insamling i Hofors
Den här affischen sattes upp i Hofors. Vad handlar affischen om och när är det i tid? Vilket historiskt sammanhang är affischen tryckt i? Vilka är avsändarna?

Analysera innehåll och bildspråk i affischen med hjälp av arbetsuppgifterna till höger.