Hem » Om oss » Styrelse

Styrelse

Arkiv Gävleborgs styrelse är sammansatt av representanter från förenings- och näringsliv i länet. 
Region Gävleborg utser dessutom en ledamot och en ersättare.

Ordinarie

 • Sinikka Bohlin, Föreningen Norden (ordförande)
 • Barbro Sollbe, Liberalerna Gävleborg
 • Ingemar Ahne, Socialdemokraterna Gävle
 • Jan Hovdebo, RF/SISU Gävleborg
 • Hans Wahlbom, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund
 • Håkan Bellander, Mellansvenska handelskammaren
 • Kerstin Monk, Miljöpartiet Gävleborg
 • Åsa Morberg, utsedd av Region Gävleborg
 • Owe Norberg, Hälsinglands hembygdskrets

Ersättare

 • Ann-Helen Persson, Centerrörelsen
 • Carl-Magnus Gagge, Gästriklands kulturhistoriska förening
 • Peter Ström, Swedbank Gävle
 • Gun Lundberg, Moderaterna
 • Lena Åhlander, Socialdemokraterna Gävle
 • Nils-Gunnar Kempe, utsedd av Region Gävleborg

Valberedning

 • Gunnar Lindbom, Gävleborgs idrottsförbund (sammankallande)
 • Elisabeth Eriksson, Gästrike-Hälsinge hembygdsförbund
 • Carina Holm, Socialdemokraterna