Hem » För medlemmar » Bevaranderåd

Bevaranderåd

Företag och föreningar producerar under sin livstid mängder av dokument som protokoll, trycksaker och fotografier. Allt kan givetvis inte sparas. En enkel regel är att spara handlingar som är specifika för den egna verksamheten, det som kan berätta föreningens eller företagets historia. 

Värt att bevara: 

  • protokoll
  • års- och revisionsberättelser 
  • korrespondens 
  • kassaböcker 
  • fotografier 
  • tidningsurklipp
  • reklam och affischer

Av speciellt intresse för föreningar är även medlemsinformation, medlemsmatriklar och stadgar. Värdefullt att bevara för företag är bolagshandlingar, produktkataloger, prislistor och personalhandlingar. Tänk också på att varje organisation själv måste ta hand om fakturor och kvitton i minst sju år. 

Här finns mer utförliga råd:

 Bevaranderåd för föreningar

 Bevaranderåd för företag

Viktigt att tänka på:

Det är viktigt att använda beständiga material för dokument som ska sparas. Handlingarna ska givetvis skyddas mot brand och fukt, därför kan det vara en bra idé att lämna sitt arkiv till en arkivinstitution som Arkiv Gävleborg.

 

Exempel på handlingar som bevarats dåligt.
Skip to content