Hem » För medlemmar » Lämna in arkiv

Lämna in arkiv

Just nu har arkivet låg bemanning. Boka in leverans i god tid.
Kontakta oss på telefon 026-108870 eller
e-post arkivet@arkivgavleborg.se för att avtala om tid.

Några råd inför leveransen:

  • Handlingarna ska bestå av det som skapats i den egna verksamheten
  • Materialet ska vara rent 
  • Behåll materialets struktur, lämna pärmar som de är
  • Verifikationer/kvitton tar vi normalt inte emot

Frågor och svar

Vart femte år är ofta lagom, men varje organisation avgör själv när det är dags.

De tar för mycket plats. Det årliga bokslutet räcker för att ge en bild av organisationens ekonomi över tid. Undantag kan göras om verfikationerna rör ett speciellt projekt eller om de är från tiden före 1950. Äldre verifikationer kan innehålla mer information. Varje organisation får själv förvara sina verifikationer tills de kan gallras, i allmänhet sju år. 

Handlingarna ska inte vara mycket smutsiga eller dammiga, inte heller mögliga, insektangripna eller allvarligt fuktskadade. Lämna inte in saker som inte ska arkiveras. Leveranser som är mycket smutsiga leder till merarbete för personalen. Arkivet förbehåller sig därför rätten att i sådana fall ta betalt för extraarbetet. 

Ja, mindre föremål som är nära förknippade med föreningens eller företagets egen verksamhet. Det kan vara klubbnålar, reklammaterial och liknande. Vid osäkerhet: fråga personalen. 

Ja, Arkiv Gävleborg kan efter överenskommelse ta emot handlingar från upphörda föreningar, företag eller personer. 

Fotografier som kan kopplas till ett förenings-, företags- eller personarkiv tar vi emot. Rena fotosamlingar hänvisar vi till Länsmuseet Gävleborg eller Hälsinglands museum. 

Skip to content