Hem » Om oss

Om oss

Arkiv Gävleborg är en ideell förening. Medlemmar är föreningar, företag och privatpersoner som lämnar sina handlingar hit.
Hos oss finns, förutom arkiv, fotografier, affischer och en stor samling fanor och standar.

Redan på 1930-talet såddes fröet till det som i dag är Arkiv Gävleborg. Då skapades en samling av arkivhandlingar från föreningar i Gävleområdet. Den blev grunden till det länsomfattande arkiv som startades 1978.

Arkivet gick då under namnet Folkrörelsernas arkiv. 2003 ändrades namnet till Arkiv Gävleborg. Samtidigt breddades verksamheten till att omfatta alla typer av enskilda arkivbildare. Hos oss finns nu arkiv från föreningar, företag, gårdar, byar och privatpersoner. Här finns även fotografier, affischer och en stor samling fanor och standar.

Arkiv Gävleborg är en ideell förening. Medlemmar är föreningar, företag och privatpersoner som lämnar sina handlingar hit.

Målet är att bevara arkiv och uppmuntra till att använda dem. Det har hög prioritet för oss att på olika sätt göra samlingarna tillgängliga. Vi erbjuder öppna databaser, forskarservice, generösa öppettider och visningar för allmänhet, föreningar och skolor.

Arkivets ekonomi bygger på avgifter från medlemmarna och bidrag från flera olika håll. Region Gävleborg är huvudfinansiär. Alla länets kommuner ger också bidrag till verksamheten.

Arkivet ingår i kultursamverkansmodellen och har tillsammans med Länsmuseet Gävleborg,  Hälsinglands museum och Kultur Gävleborg varaktiga regionala uppdrag inom kulturarv och kulturmiljö. Varje år tecknar arkivet en överenskommelse med Region Gävleborg. Överenskommelsen visar hur arkivet arbetar med att uppfylla målen i Region Gävleborgs kulturplan.

Skåp med arkivhandlingar

Mer om Arkiv Gävleborg​

Skip to content