Bevaranderåd

Företag och föreningar producerar under sin livstid mängder av dokument som protokoll, trycksaker och fotografier. Allt kan givetvis inte sparas. En enkel regel är att spara handlingar som är specifika för den egna verksamheten, det som kan berätta föreningens eller företagets historia. 

Handlingar värda att spara: 
  • protokoll
  • års- och revisionsberättelser 
  • korrespondens 
  • kassaböcker 
  • fotografier 
  • tidningsurklipp
  • reklam och affischer
Av speciellt intresse för föreningar är dessutom medlemsinformation, medlemsmatriklar och stadgar. Värdefullt att bevara för företag är bolagshandlingar, produktkataloger, prislistor och personalhandlingar. Tänk också på att varje organisation själv måste ta hand om fakturor och kvitton i minst sju år. 

Det är viktigt att använda beständiga material för de dokument som ska sparas. Handlingarna ska givetvis skyddas mot brand och fukt, därför kan det vara en bra idé att lämna sitt arkiv till en arkivinstitution som Arkiv Gävleborg. 

Här kan du hämta mer utförliga råd:

 Bevaranderåd för föreningar

 Bevaranderåd för företag