Länets dagstidningar

Dagstidningar är ofta en intressant källa. Ibland är en artikel i en tidning den enda dokumentation som finns om en händelse. Vanligare är att artiklarna kompletterar de originalkällor som finns i arkiven. Vilka historiska händelser har lyfts fram? Hur har de skildrats? Hur har tidningarnas politiska färg och lokala hemvist påverkat urval och vinklingar?

I Arkiv Gävleborgs forskarsal kan du läsa tidningar på mikrofilm och bläddra i gamla tidningslägg.

Följande titlar och utgivningsår finns på mikrofilm:

Arbetarbladet 1902-2013
Gefle Dagblad 1895-2013
Gefle-Posten 1864-1941
Hudiksvallsposten 1864-1945
Hudiksvalls Tidning 1909-1943
Ljusdals Tidning 1895-1945
Norrlands-Posten 1837-1956 (jan-febr 1946 saknas)
Norrlandsbladet 1908-1911, 1921-1923, 1936-1937
Söderhamnskuriren 1895-1945

Tidningar inbundna i lägg finns oftast spridda år. Arbetarbladet är däremot i stort sett komplett. Av Sandvikens Tidning saknas endast ett tiotal år. De äldsta av dessa tidningar är mycket sköra och måste läsas med största försiktighet.

Tidningar i lägg: 
Arbetarbladet (1902 till 2014)
Hälsinglands Folkblad
Gefle-Posten
Folkets röst
Arbetaren
Norrlandsbladet
Sandvikens Tidning (1911-1971 med några luckor) 

Det är tack vare stöd från olika håll som Arkiv Gävleborg kan erbjuda läsning av dagstidningar.

Sparbanksstiftelsen Nya och Nya Stiftelsen Gefle Dagblad har givit bidrag till inköp av mikrofilmer. Mittmedia har deponerat Arbetarbladet och Sandvikens Tidning hos oss samt skänkt mikrofilmer från Arbetarbladet och Gefle Dagblad. Mikrofilmsläsarna har skänkts av Högskolan i Gävle och Gävle stadsbibliotek, som också skänkt en del mikrofilmer.  

Digitalisering av äldre svenska dagstidningar pågår i Kungliga bibliotekets regi. Länk dit: http://tidningar.kb.se/