Om Arkiv Gävleborg

Redan på 1930-talet såddes fröet till det som i dag är Arkiv Gävleborg. Då skapades en samling av arkivhandlingar från föreningar i Gävleområdet. Den blev grunden till vårt länsomfattande arkiv.

Från början hette vi Folkrörelsernas arkiv. 2003 ändrades namnet till Arkiv Gävleborg. Samtidigt breddades verksamheten till att omfatta alla typer av enskilda arkivbildare. Hos oss finns nu arkiv från föreningar, företag, gårdar, byar och privatpersoner. Här finns även fotografier, affischer och en stor samling fanor och standar.

Arkiv Gävleborg är en ideell förening. Medlemmar är de organisationer och privatpersoner som lämnar sina handlingar hit. Finansiering sker med avgifter och stöd från Region Gävleborg samt länets kommuner. 

Målet är att sprida kunskap om arkiven och uppmuntra till forskning. Att göra samlingarna tillgängliga har hög prioritet. Det sker med öppna databaser, forskarservice och visningar för både allmänhet och skolor.

 Arkivets stadgar (PDF-fil)

 Verksamhetsberättelse 2016 (PDF-fil)