Hem » För skolor » Studiematerial » Arkivuppgifter Nordanstigs kommun

Arkivuppgifter Nordanstigs kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen.

Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna och öppna som PDF-filer.

Uppgifterna 1-5 lämpar sig i första hand för åk 7-9 och gymnasiet.
Uppgifterna 6-8 är anpassade för åk 4-6.

På denna sida

1. Unga baptister i Gnarp

Redan 1857 bildades en baptistförsamling i Gnarp. Att vara medlem i en frikyrka då kunde vara problematiskt. Enligt svensk lag var det förbjudet att ha religiösa möten utanför statskyrkan.

Baptisterna i Gnarp hade också ungdomsföreningar. 
Läs mer om dem i stadgarna.

2. Konsum i Hassela

1912 startades en konsumtionsförening i Hassela. Isidor Strid, Anders Eriksson och andra som var med från starten höll efter ett halvår ett möte som protokollfördes.

Läs mer i protokollet för att få reda på hur diskussionerna gick i lokalfrågan och om vilka varor som skulle säljas i affären.

3. Storstrejken når Stocka sågverk

Analysera affischen om blockaden på sågen i Stocka 1909.
Undersök syftet och effekterna av blockaden och vem budskapet riktade sig till.

4. Löner och regler på sågen

Studera lönerna och lokala bestämmelser vid Stocka Sågverk 1907-1909, själva bakgrunden till arbetarnas missnöje som ledde fram till Storstrejken. En konflikt som drabbade sågverks- och pappersmassaindustrin i hela Sverige 1909.

5. Nyktert i Jättendal

Läs ansökningshandlingen till IOGT logen Dalens Ros i Jättendal 1909. Vilka löften gav den som gick med?

Lär dig mer om en av de största folkrörelserna i Sveriges historia – nykterhetsrörelsen.

6. Film på Godtemplargården

Det fanns många nykterhetsföreningar i Sverige som kämpade för att människor skulle sluta dricka alkohol. I Jättendal fanns nykterhetsföreningen ”Dalens Ros” och de ordnade många roliga aktiviteter, bland annat bio. De satte upp affischer om kommande filmer.

Studera affischen från 1977 och arbeta med några frågor om filmen.

7. Bort med rusdryckerna!

Bort med rusdryckerna står det på fanor som finns på ett gammalt fotografi som kommer från IOGT logen 764 Fabian Gnarp.

Studera fotot från början av 1900-talet. Vad kämpade människorna för?

8. Vad kunde du handla i Bergsjö?

Tidningar är viktiga källor till vår historia. Det finns olika texter med information, men även bilder och annonser i tidningarna. 

Studera tidningsannonser från Hudiksvallsposten år 1945. Ser tidningsannonserna ut på samma sätt idag?

Skip to content