Hem » För skolor » Studiematerial » Arkivuppgifter Ockelbo kommun

Arkivuppgifter Ockelbo kommun

Här hittar du primärkällor med arbetsuppgifter kopplade till källorna från olika tider, platser och föreningar i kommunen. 

Läs bakgrundsinformationen, klicka på primärkällorna och arbetsuppgifterna och öppna som PDF-filer.

Uppgifterna 1-5 lämpar sig i första hand för åk 7-9 och gymnasiet.
Uppgifterna 6-8 är anpassade för åk 4-6.

På denna sida

1. Medlemmar i Ockelbo IF

1904 startades Ockelbo IF och skidor, gymnastik, allmän idrott och fotboll var de första idrotterna på programmet.

Vilka gick med i föreningen? Undersök personernas namn och yrken med mera här i medlems-matrikeln.

2. Flottare i Åmot

Flottaryrket var ett vanligt och ibland farligt yrke i områden med skogsindustri. För att bättre kunna påverka arbetsförhållandena organiserade sig skogs- och flottningsarbetare i fackföreningar.

I Åmots bruk fanns en fackförening och den här verksamhetsberättelsen ger information om medlemmarna och om konflikter med bolaget.

3. Godtemplarna i Lingbo

Nykterhetsrörelsen fick många medlemmar på slutet av 1800-talet. En förklaring var säkert att den fanns på både små och större orter och erbjöd många aktiviteter i sina lokaler, som bibliotek, biografer, kaféer och teater.

Vad är IOGT och vad innebar det att vara medlem i en nykterhetsförening? Läs mer i ansökningshandlingen från Lingbo.

4. Köp sill i Ugglebo

Läs ett fint handskrivet dokument om vilka varor som fanns i Ugglebo handelslokal 1870. Affären i Ockelbo startades redan 1867 av Ugglebo Arbetareförenings Aktiebolag.

Handelsbolaget tog ett socialt ansvar för fattiga personer i närområdet. Styrelseprotokollet berättar mer om det.

5. Energiska kvinnor

Utforska Husmoders-föreningens spännande historia i ett årsmötes-protokoll från 1952.

I tidningsklippet från samma år beskrivs en helt ny verksamhet som föreningen startar i Ockelbo.

6. Vad kostade skidtävlingen?

Det har funnits många idrottsföreningar i Gävleborgs län. de har anordnat många olika aktiviteter och tävlingar. Affischer är intressanta som historiska källor. De kan berätta om aktiviteter och platser. 

En affisch från 1939 berättar om en skidtävling som Ockelbo skidklubb ordnade. Läs mer om vad som ska hända och vad det kostade att gå på skidtävlingen. 

7. Hur var det på jobbet i Wij?

Ett fotografi kan vara en intressant historisk källa. Fotot kan berätta om hur det har sett ut på platsen, hur människor har levt och vad de jobbade med.

Studera fotot från 1890 och jämför med hur det kan se ut idag? 

8. Vilken teaterföreställning?

I Ockelbo fanns det en teaterförening som såg till att människor i Ockelbo fick gå på teater. Varje säsong kom det ett nytt program som berättade om teaterföreställningar som spelades på Ockelbo teater. 

Läs programmet från säsongen 1958-1959. Känner du igen någon föreställning?

Skip to content