Arkivet håller årsmöte 22 april - anmäl ombud

Arkiv Gävleborgs årsmöte hålls 22 april kl 17.00. På grund av coronapandemin kan mötet inte genomföras som vanligt med ombuden samlade på plats. Mötet sker i stället digitalt via zoom. Alla ombud som anmäls får information i god tid om hur mötet ska genomföras. Ombud måste ha tillgång till telefon, dator eller platta med internetuppkoppling. 

Kallelse och handlingar till mötet återfinns i ArkivXet nr 1 2021 som skickats till alla medlemmar och som kan laddas ner här.

Ombudsanmälan: Meddela oss ombudets namn, e-postadress samt vilken medlemsorganisation ombudet representerar. Det kan ske via e-post till arkivet@arkivgavleborg.se eller telefon 026-10 88 00. Det går givetvis också att skicka anmälan via vanlig post till Arkiv Gävleborg, Fältskärsleden 10, 802 80 Gävle. Vi vill ha in anmälan senast 20 april. 

Handlingar till mötet finns i ArkivXet.

Här kan du ta del av Arkiv Gävleborgs revisionsberättelse för 2020:
Revisionsberättelse för 2020

För frågor eller synpunkter kontakta oss på e-post eller telefon. 
E-postadress: arkivet@arkivgavleborg.se och telefon 026 - 10 88 70.