Hem » Ta del av arkiven » Tips för forskare

Tips för forskare

Du kan på egen hand söka i våra databaser. Där kan du se vilka olika arkiv som förvaras hos oss. Du kan även söka fram uppgifter om alla våra fanor, standar och affischer. 

På vår blogg Dokument i fokus finns cirka 270 artiklar. Bloggen spegla mångfalden i arkiven och mångsidigheten i länets förenings- och företagsliv. 

I Arkiv Gävleborgs forskarsal kan du även läsa tidningar på mikrofilm och bläddra i gamla tidningslägg. Arkivet har en ny mikrofilmsskanner. Den ger inte bara forskaren möjlighet att läsa tidningssidorna utan också att skriva ut artiklar på papper, spara till ett USB-minne eller skicka via e-post. 

Följande titlar finns på mikrofilm:   

Arbetarbladet 1902-2013
Gefle Dagblad 1895-2013
Gefle-Posten 1864-1941
Folkets röst 1942-1952
Hudiksvallsposten 1864-1945
Hudiksvalls Tidning 1909-1943
Ljusdals Tidning 1895-1945
Norrlands-Posten 1837-1956 (saknas: jan-febr 1946)
Söderhamnskuriren 1895-1945

Tidningar i lägg: 
Arbetarbladet 1902-2014
Arbetaren 1911-1957
Gefleborgs läns tidning 1844, 1889, 1890
Gefle Dagblad 1906-1963 (saknas: 1950-1954)
Gefleposten 1868-1940 (spridda år) 
Gestrike- Upplands bygd 1910-1918
Hälsinglands Folkblad 1916-1934
Norrlandsbladet 1908-1911, 1921-1923, 1936-1937
Norrlandsposten 1838-1956 (spridda år)
Sandvikens Tidning 1911-1979 (spridda år)

Bland tidningar i lägg saknas ibland vissa årgångar. En del tidningar är mycket sköra och måste läsas med största försiktighet.

Se även digitaliserad dagstidningar på 
Kungliga bibliotekets hemsida. 

Arkiv Gävleborg kan erbjuda läsning av tidningar i forskarsalen tack vare stöd från olika håll. Sparbanksstiftelsen Nya och Nya Stiftelsen Gefle Dagblad har givit bidrag till inköp av mikrofilmer. 

Riksarkivet har en stor mängd digitaliserade handlingar i Digitala forskarsalen och sökbara databaser som Nationell arkivdatabas (NAD).

På de kommunarkiven, till exempel Gävle kommunarkiv, hittar du handlingar från kommunala verksamheter som skolor, social omsorg och stadsplanering från 1800-talet och framåt.

I Regionarkivet förvaras landstingets och regionens handlingar från 1863 fram till nutid.

Näringslivsarkiv i Norrland har många företagsarkiv från vår region.

Lantmäteriet har över en miljon digitaliserade historiska kartor från 1628 och framåt.

Regionala föreningsarkiv, motsvarande Arkiv Gävleborg, finns spridda över hela landet. Via den här länksidan hittar du dem.

Sandvikens tidning, 10 mars 1925.

Skip to content