Kultimera samlar skolutbudet 

Arkiv Gävleborg är en av flera aktörer i länet som har ett varaktigt regionalt uppdrag inom kultur för skolorna. Kultimera är en gemensam plattform där utbud från alla aktörer samlas. Avsikten är att kommunerna och skolorna enkelt ska kunna överblicka vad som erbjuds av bland annat teater, musik, film, slöjd och arkiv- och museipedagogik. 

I filmen visar vår pedagog Solveig Östlund Blomgren lite av vad ett arkivbesök kan ge. 


Varje vår och höst hålls dessutom utbudsdagar då skolor kan få en närmare inblick i vad de har att välja bland. Våren 2020 kunde utbudsdagen inte hållas som planerat på grund av pandemin. Utbudsdagen fick därför bli digital. Ta del av hela den digitala utbudsdagen med filmer, föreläsningar och presentationer här.